Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Mirosława Lasocka

mgr Jacek Gajewski

mgr Lidia Kulik

 

 

 

mgr Mirosława Lasocka

 

 

 

     

      Wykształcenie: wyższe
      Funkcję pełni od: 
01.09.1991 r.

 

 

Ø   Zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,

 

Ø  Ustala plan zajęć pozalekcyjnych,

 

Ø  Organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,

 

Ø  Opracowuje tematykę hospitacji,

 

Ø  Opracowuje i czuwa nad realizacją harmonogramu konkursów przedmiotowych,

 

Ø  Współpracuje przy opracowaniu programu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

 

Ø  Kontroluje realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

 

Ø  Współpracuje przy planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły,

 

Ø  Hospituje zajęcia nauczycieli,

 

Ø  Kontroluje realizację programów wychowawczych poszczególnych klas,

 

Ø  Współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego,

 

Ø  Opiekuje się organizacjami działającymi na terenie szkoły,

 

Ø  Opracowuje przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli,

 

Ø  Prowadzi postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów 

 

Ø  Nadzoruje wraz z dyrektorem realizację harmonogramu imprez objętych kalendarzem imprez miejskich, wojewódzkich,

 

Ø  Dba o promocję szkoły w środowisku,

 

Ø  Sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjść do  najbliższego otoczenia,

 

Ø  Stoi na czele zespołu wychowawczego,

 

Ø  Odpowiada za realizację programu pracy wychowawczej szkoły,

 

Ø  Do jej kompetencji należy: kontrola dokumentacji szkolnej związanej z planem dydaktycznym i wychowawczym, omawianie hospitacji i udzielanie zaleceń,   

 

Ø  Wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar, udzielanie zgody na wyjazdy klas na wycieczki, wydawanie zaleceń dla  nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej,

 

Wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7262
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-15 20:33:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-31 21:51:22 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 21:35:33 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 21:32:36 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 20:51:43 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 20:46:19 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 20:39:52 Małgorzata Wójcik