Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów

Nazwa ewidencji / rejestru

Ewidencję / rejestr
prowadzi:

Kontakt:

Sposób uzyskania informacji
z ewidencji / rejestru

Ewidencja uczniów


Szkoła Podstawowa
nr 53 
w Szczecinie

 

Sekretariat szkoły

Pokój nr 3,

tel.
 487-34-96

osobiście lub telefonicznie,

może być także w formie elektronicznej, papierowej, pocztą

Ewidencja dokumentów


Szkoła Podstawowa
nr 53 
w Szczecinie

 

Sekretariat szkoły

Pokój nr 3,

tel.
487-34-96

dane udostępniane są na pisemny wniosek, za zgodą osoby której dotyczą;

opłata skarbowa za duplikaty

świadectw 19 zł,

za powtórne wydanie  legitymacji szkolnej 4

           Archiwum          

  -   arkusze ocen absolwentów  

       szkoły,

  -   dokumentacja działalności 

       edukacyjnej,

  -   akta osobowe,

  -   protokoły rad            

pedagogicznych.


Szkoła Podstawowa
nr 53 
w Szczecinie

 

Sekretariat szkoły

Pokój nr 3,

tel.
487-34-96

dane udostępniane są na pisemny wniosek, za zgodą osoby której dotyczą;

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4718
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-15 21:15:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2006-05-17 21:33:01 Małgorzata Wójcik
2005-06-15 21:27:27 Małgorzata Wójcik