Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Rada Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN  RSU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 53

 

 

1.        Do Rady Samorządu Uczniowskiego może wejść każdy uczeń szkoły z klas czwartych, piątych i szóstych.

 

2.        Uczniowie klas 1-3 tworzą „ Mały Samorząd ” z przedstawicieli klas  ( po jednej osobie wybranej przez  wychowawcę klasy ). Pełnia oni funkcję obserwatorów i informują swoje klasy o działalności RSU klas IV –VI.

 

3.        Każda z klas  IV-VI  wybiera drogą głosowania jawnego lub tajnego po 3 przedstawicieli – kandydatów do RSU.

4.        Kandydaci z klas IV – VI zbierają się na walnym zebraniu, na którym opiekun informuje o sposobie przeprowadzania kampanii przedwyborczej każdego z nich :

·         kampania trwa 1 tydzień

·         musi być przyjazna ( nie wolno szydzić z innych kandydatów, ośmieszać ich, zrywać lub zaklejać plakatów kontrkandydatów )

·         plakaty nie  mogą być wieszane w miejscach niedozwolonych ( poza budynkiem szkoły, na lamperiach, ścianach itp.)

·         plakaty i ulotki lub inne gadżety reklamowe mogą być  przygotowane  i rozprowadzane przez sztaby wyborcze każdego z kandydatów

 

5.        Kampania  przedwyborcza kończy się  po tygodniu „ ciszą przedwyborczą „ – zerwaniem plakatów i innych autoreklam.

 

6.        Opiekun RSU przygotowuje listy kandydatów, które wywieszane są w gablocie RSU ( wraz z informacją o terminie wyborów )

 

7.        Opiekun RSU przygotowuje listy do głosowania wszystkich kandydatów do RSU z każdej z klas IV-VI dla wszystkich uczniów tych klas

 

8.        Dzień po „ ciszy wyborczej „ odbywają się wybory do RSU.

 

9.        W wyznaczonym dniu ( początek roku szkolnego ) odbywają się wybory do RSU, które są równe.

   Opiekun RSU wraz z innymi nauczycielami tworzą komisję skrutacyjną, która podlicza głosy na liście zbiorczej  

   kandydatów. Ilość uzyskanych głosów jest wywieszona na liście w gablocie. RSU. 

 

 

10.      Do RSU wchodzi tylu kandydatów, ile jest klas biorących udział w   głosowaniu ( w wyborach ).

 

11.     Do RSU wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

 

12.     RSU zbiera się na pierwszym zebraniu na wybiera : przewodniczącego RSU, zastępcę, skarbnika oraz  

        Rzecznika Praw Ucznia, a pozostali członkowie RSU uczestnicz wg zainteresowań w pracach komisji:

-          porządkowanej

-          dekoracyjnej

-          do spraw imprez

 

13.     RSU zapoznaje się i  opiniuje Statut Szkoły, Regulaminy.

14.     RSU zbiera propozycje wśród społeczności uczniowskiej nt. planów pracy na rok szkolny.

15.     RSU układa plan pracy na dany rok i przedstawia go Dyrekcji szkoły.

16.     RSU działa przez cały rok zgodnie z planem, rozlicza się RSU i opiekuna z realizacji planu pracy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 8657
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-16 21:51:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-19 21:33:10 Małgorzata Wójcik
2005-06-16 22:05:26 Małgorzata Wójcik
2005-06-16 22:03:59 Małgorzata Wójcik
2005-06-16 22:00:10 Małgorzata Wójcik