Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
1. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest do wyjaśniania spraw spornych między nauczycielem a uczniem, w szczególności gdy:
- wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne
- sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez przewodniczącego Samorządu Klasowego nie została rozstrzygnięta
- sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła skutku
2. Rzecznik wyjaśnia problem z nauczycielami, a w wypadku braku rozwiązania zwraca się do Dyrektora Szkoły.
3. Rzecznik może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia
4. Rzecznik ma prawo interweniować w przypadkach naruszenia przez nauczyciela prawa ucznia do wcześniejszej informacji o przeprowadzanych pracach klasowych, sprawdzianach itp.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7890
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2006-05-17 22:43:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-02-04 22:16:45 Małgorzata Wójcik
2006-05-18 19:16:06 Małgorzata Wójcik